Kuva: Pekka Falkenberg / Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkisto
Haminalahden kylämaisemaa Nuorisoseuran
talolta päin katsottuna 1930-luvulla.


Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkisto
Haminalahden kartanon uusi päärakennus
valmistui v. 1848–1850
.


Haminalahti on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi vuonna 1993. Haminalahden kylän keskus sijaitsee kolmen tien risteyksessä, jossa keskeisellä paikalla on Haminalahden Hovi (von Wrightien omistuksessa 1759–1911). Keskellä kylää ovat olleet myös vuosina 1889–1968 toiminut kansakoulu, joka on nykyään Haminalahden leirikeskus sekä kylän kauppa. Haminalahden arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen kuuluu myös taiteilija Matti Karppasen vuonna 1904 rakennettu mökki, Karppaala.

Haminalahden maisemaa hallitsevat veteen rajoittuvat korkeat jyrkänteet, monimuotoiset metsät sekä laaja peltoaukea. Alueella on luonnonsuojelulain nojalla suojeltua metsämaata noin 100 hehtaaria, johon kuuluu Haminavuoren Natura-alue.

Kylän nykyinen asutus muodostuu maalaistaloista ja näiden ympäristöön rakennetuista uudemmista omakotitaloista. Kylässä on myös paljon kesäasutusta. Lähes kaikki kylän pellot on vuokrattu muualla asuville suurviljelijöille, eikä kylällä harjoiteta enää karjataloutta. Monet kyläläiset käyvät Kuopiossa töissä.

Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkisto
Lintumaalari Matti Karppanen rakensi oman,
noin kolmen aarin suuruisen saaren.
Se on rauhoitettu luonnonmuistomerkkinä vuonna 1980.Kuva: Pekka Falkenberg / Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkisto
Haminalahden kylän peltoaukean halki virtaa Kylänkeskusjoki.
Keskellä peltomaisemaa oli lampi 1960-luvulle asti.