Mahdollinen korujen löytöpaikka on tällä pellolla. Kuva on otettu 1930-luvulla, pelto on istutettu kuuselle vuonna 1967. Kuva: Pekka Falkenberg / Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkisto.


Opastaulu 3
Mustalahden uudisviljelyksellä ½ virstaa (= 534 m) Haminalahden kartanosta etelään löydettiin kivikasasta rautakautisia koruja: pyöreä pronssisolki, rannerengas, helminauhanjakaja sekä 2 riipusta. Näiden viikinkiajan (800-1100 jKr.) korujen kanssa ilmoitettiin löytyneen monia muitakin esineitä, mutta ne ovat ennen löydön lahjoittamista (9.11.1874) joutuneet hukkaan. Tarkkaa löytöpaikkaa ei ole etsinnöistä huolimatta enää onnistuttu paikantamaan, mutta löytöpaikkana mahdollisesti kyseeseen tulevia kivikasoja on aikanaan ollut tämän Mustamäen tien vieressä sijainneilla pelloilla. Korut ja löytötiedot viittaavat siihen, että kiviröykkiössä on ollut naisen hauta 1000 –luvulta.

Pyöreä 12-tappinen kupurasolki on hyvin erikoinen koru. Kyseistä solkimuotoa on tavattu runsaimmin Hämeestä, sille löytyy vastine muun muassa Sysmän kirkonseudun rautakautisesta kalmistosta (Hovila Nykulla). Myös rannerenkaalle ja riipuksille on Länsi-Suomen ja Hämeen löydöistä osoitettavissa useita vertailukohtia ja yhtäläisiä muotoja. Pronssinen ketjun- tai helmenjakaja on ollut esikuvana muinaiskorumallistomme ns. Haminalahden solkea suunniteltaessa. Sen kaltaisen jakajan katkelmia on löydetty Sysmän Haapasaaresta ja Perttelin Sipilästä. Löytöjen perusteella vaikuttaa siltä, että Haminalahden löytöön liittyneet ihmiset ovat tulleet tänne Sysmän tai Jämsän rautakauden asutuskeskittymistä.