Ferdinand von Wright, Maksaruoho, 1840-luku, vesiväri ja lyijykynä paperille, 17 x 14 cm, Ateneum. Kuva: Janne Strömmer / Kuvataiteen keskusarkisto

Opastaulu 7
Von Wrightin taiteilijaveljekset olivat aikansa huomatuimpia luonnontutkijoita ja lintutieteilijöitä koko Pohjolassa. Akateemisen koulutuksen sijasta heidän opettajansa oli luonto itse. Jo nuorina opittu luonnon tarkkailu ja lintutuntemus tulivat kodin perintönä.

Kaikki kolme veljestä aloittivat eläintieteellisinä kuvittajina, aluksi Ruotsissa, jossa Magnuksen ja Wilhelmin suurtyö oli maan linnustosta tehty kuvasto, Svenska Foglar.

Wilhelm (1810-1887) jäi pysyvästi Ruotsiin, jossa hänestä tuli maan johtava eläintieteellinen kuvittaja. Hän teki hienoja ja tarkkoja kuvituksia mm. kaloista, hyönteisistä, kotiloista ja kasveista. Wilhelmin taiteellinen tuotanto jäi vähäiseksi.

Veljeksistä Magnuksella (1805-1868) oli monipuolisin ura lintutieteilijänä. Hän teki kuvituksia ja selvityksiä eri alueiden ja koko Suomen linnustoista. Magnus oli myös taitava lintujen täyttäjä. Hän toimi Helsingin yliopiston eläintieteellisen museon preparaattorina. Magnuksen lintutieteellisiä päiväkirjamuistiinpanoja on säilynyt yli 40 vuoden ajalta.

Myös Ferdinand (1822-1906) ehti työskennellä eläintieteellisenä kuvittajana ennen taidemaalariksi ryhtymistään. Nuoruusvuosinaan hän avusti Wilhelmiä kuvitustehtävissä Ruotsissa ja sai siellä omiakin tieteellisluonteisia kuvitustöitä. Ferdinand irtaantui kuitenkin jo varhain tiukasta luonnontieteellisestä kuvaustavasta pyrkiessään vapaampaan taiteelliseen ilmaisuun.

Wilhelm von Wright, Made, 1830-luku, vesiväri paperille, 16 x 27 cm, yksityiskokoelma. Kuva: Osmo Thiel/ Kuvataiteen keskusarkisto.